HONTE D.O.O.

  

Preduzeće Honte d.o.o. osnovano je 21.9.1993. godine. Preduzeće je izradilo i održavalo računarske programe za obračun plata i kadrovsku evidenciju, programe za vođenje knjigovodstva, programe za pregled propisa i druge.

Baza podataka Carinske tarife SRJ (a kasnije RS) nastaje tokom 1994. i 1995. godine.

Program za pregled Carinske tarife i propisa vezanih za spoljnotrgovinsko, carinsko i devizno poslovanja kao i unos podataka u JCI obrasce pod nazivom Honte CRTA nastaje 1996. godine. Prve verzije programa za DOS je koristilo više špediterskih i drugih preduzeća širom tadašnje Savezne Republike Jugoslavije. Verzije programa za Windows operativni sistem nastaju 1999. godine.

Preduzeće Honte je proizvodilo bazu podataka i iz te baze obezbeđivalo pripremu knjige "Carinska tarifa" kao i izmene podataka knjige koju je izdavalo preduzeće IBC98 od devedesetih godina prošlog veka do kraja 2014. godine.

Program Honte CRTA je od 2006. (pod komercijalnim nazivom Carinski Kodeks) do kraja 2014. godine korisnicima distribuiralo preduzeće IBC98 iz Beograda. Početkom 2013. godine dolazi do promena vlasničke strukture preduzeća IBC98 kada i počinje grubo nepoštovanje ugovorenih obaveza od strane IBC 98, što dovodi do prekida saradnje početkom 2015. godine od kada program Honte CRTA distribuira preduzeće Honte.

U saradnji sa izdavačkim preduzećem Telcom iz Beograda krajem devedesetih godina 20-og veka nastaje program Privredni Imenik Srbije. Baza podataka se ažurira više puta godišnje, a program se neprekidno unapređuje.

U saradnji sa preduzećem IPC iz Beograda 2001. godine nastaju programi "Finansijski računar" i "YU žiro na CD-u". Kasnije od ovih programa nastaju novi programi: "IPC.Finansije", "IPC.Radni odnosi", "IPC.Radno pravo i drugi.

Saradnje sa preduzećima IPC i Telcom neprekidno teče od devedesetih godina prošlog veka do danas.

U 2015. godini, posle prekida saradnje sa preduzećem IBC 98, Honte pokreće izdanja "Integrisana carinska tarifa RS" i "Spoljnotrgovinski, carinski i devizni propisi RS" koji se ažuriraju promenljivim listovima u skladu sa promenom propisa iz oblasti koje obrađuju.

Krajem 2015. godine Honte počinje sa organizacijom savetovanja na teme: Carinska tarifa, PDV, spoljnotrgovinski, carinski i devizni propisi i kojima nastoji da javnosti približi aktuelnu problematiku vezanu za promene ovih propisa.

 

Za slanje elektronske pošte kliknite ovde ili:

Honte.doo@gmail.com

Honte.crta@gmail.com

© Honte d.o.o. 2015-2021.